Sứ mạng


Xin chào các bạn, chúng tôi là Anonymous Việt Nam. Vào khoảng 1 ngày trước, trang tin chính của Anonymous Việt Nam đã được phát hành.

Sứ mạng của chúng tôi là đem đến nguồn thông tin tin cậy và khách quan về tình hình tại Việt Nam cũng như tình hình trên thế giới đến với các bạn. Và ủng hộ phát huy xã hội dân sự, đấu tranh vì một nền dân chủ thực sự.

Chúng ta hãy cùng nhau tạo nên sự thay đổi, vì một Việt Nam phát triển và cường thịnh, vì một thế giới tốt đẹp hơn.

We are Anonymous,
We are Legion,
We do not forgive,
We do not forget,
Expect US!

Read more...