Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

Lời nhắn từ Anonymous: Kiểm duyệt tại Thổ Nhĩ Kỳ


Kính chào những công dân Thổ Nhĩ Kỳ,
Chúng tôi là anonymous.

Như các bạn đã từng biết, tuần trước Anonymous đã nhằm vào các trang web chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ để biểu tình chống lại kiểm duyệt. Những cuộc biểu tình trực tuyến chỉ mới bắt đầu. Vào ngày 24 tháng 7, lấy mặt nạ của bạn, một vài người bạn, và hướng tới những con phố. Đây là thời điểm mà bạn, Anonymous, mọi người, đứng lên và cho chính phủ của các bạn thấy rằng kiểm duyệt sẽ không thể được dung thứ.

Chúng ta, những người dân, có sức mạnh đáng kể để tạo nên thay đổi, và đây là thời điểm chúng ta
chứng tỏ sức mạnh đó.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kì, đừng động vào Internet của chúng tôi.

We are anonymous.
We are legion.
We do not forgive censorship.
We do not forget corruption.
Expect us.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét