Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2011

Tài liệu của Freedom House nói về tự do Internet năm 2011

Freedom on the net 2011

Các bạn có thể xem và tải về tại liệu Freedom on the net 2011 tại đây:

Link: http://goo.gl/0yNKM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét