Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011

Diễn biến cuộc Cách mạng tại Syria năm 2011

Video dưới đây nói lên sự thật về những gì đang xảy ra ở Syria, theo thống kê, kể từ 15 tháng 3 năm 2011, đã có 2000 người Syria bị chết vì lực lượng an ninh. hãy chia sẻ cho bạn bè các bạn để cứu sống những người dân Syria vô tội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét