Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

Operation Anti-Sec đã có trang Facebook và Twitter chính thức


Trang Facebook chính AntiSec: https://www.facebook.com/pages/AntiSec/174945179234154
Trang Twitter chính @AntiSecAus: https://twitter.com/#!/AntisecAus

Cùng nhau tạo nên thay đổi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét